fbpx

עולם חדש מקורי של טעם, שמחה ואנרגיה מחודשת של תרבות קפה שאי אפשר שלא להידבק מהאותנטיות שלה...

אל קפטרו בע"מ ("החברה") מוכרת תערובות קפה איכותיות ואביזרים נלווים ללקוחותיה באמצעות האתר ("האתר"). תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") מסדירים את השימוש באתר ובשירותים הזמינים באמצעותו. ("השירותים"). תנאי השימוש כתובים בלשון זכר אך מיועדים לכל אדם המשתמש באתר ו / או בשירותים, נשים וגברים כאחד.

 

על מנת להשתמש בשירותים תתבקש להסכים לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות") המפורטת להלן המסדירה את איסוף, עיבוד והעברת מידע אישי (כהגדרתם במדיניות הפרטיות) על ידי חברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל עדכון יהיה תקף מיום פרסום תנאי השימוש המעודכנים באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתמש באתר או בשירותים לכל מטרה ולא תהיה לך שום טענה, תביעה ו / או דרישה כלפי החברה.

 

1. שירותים.

1.1. אתה רשאי להשתמש באתר ובשירותים בהתאם לתנאי השימוש ובכפוף להם. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את האתר ו / או השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל שינוי, השעיה או ביטול של האתר ו / או השירותים.

 

1.2. השימוש באתר ו / או בשירותים והגישה אליהם בטל ומבוטל ככל שהשימוש או הגישה אליהם אסורים על פי חוק, רגולציה או כל התחייבות אחרת. אתה מתחייב כי (א) כל המידע שנמסר במהלך תהליך ההרשמה הוא נכון, מדויק, עדכני ומלא; (ב) לשמור על הדיוק והאמינות של מידע זה; (ג) אתה יודע שאתה האחראי המלא לשמירה על שם המשתמש והסיסמה לאתר; (ד) להודיע ​​לחברה באופן מיידי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון או בסיסמה; (ה) אתה בן שמונה עשרה (18) ומעלה ואתה זכאי להתקשר בחוזה מחייב; (ו) השימוש שלך באתר ו / או בשירותים אינו מפר כל חוק ותקנה או כל התחייבות שיש לך כלפי צד ג 'כלשהו; ו- (ז) כל שימוש באתר ו / או בשירותים יהיה בהתאם לתנאי השימוש ולכל דין.

 

1.3. מידע אישי עשוי להתקבל ממך במהלך השימוש שלך באתר ו / או בשירותים. כל שימוש שיעשה החברה במידע האישי שהושג במהלך השימוש באתר ו / או בשירותים יהיה כפוף להוראות המפורטות במדינות הפרטיות. ידוע לך כי על ידי מסירת מידע אישי כאמור, כולל ובלי הגבלה, פרטי קשר, אתה מצהיר שאתה מודע לסיכונים הכרוכים בכך ואתה משחרר את החברה מכל אחריות בגינו.

 

2. רישום חשבון.

2.1. על מנת להשתמש בשירותים, עליך לפתוח חשבון משתמש. להרשמה תתבקש למסור לחברה מספר פרטים אודותיך, כולל פרטי כרטיס האשראי אותם תעביר החברה למסביר צד ג '. החברה רשאית לשנות את אופן הרישום על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

2.2. אתה האחראי הבלעדי והמלא על אבטחת מחשבך ו / או הטלפון הנייד שלך ו / או כל מכשיר אחר ועל הפעילות בחשבונך, גם במקרה שהפעילות לא בוצעה על ידך. החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן ו / או נזק שייגרם כתוצאה משימוש לא מורשה בחשבונך או בסיסמתך. אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל שימוש לא נכון או לא חוקי בחשבונך ועל כל חוב או מיסים שנצברו החלים עליה, אלא אם כן תודיע לחברה בכתובת ceo@el-cafetero.com על השימוש הבלתי מורשה ו / או חדירה ל את חשבונך וכי אתה זקוק לחסימתו. החברה רשאית לסרב לאפשר לך להירשם לשירותים ו / או לבטל את חשבונך, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. סגירת חשבון.

3.1. אתה מאשר שאתה מודע לכך שהחברה רשאית, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וללא הודעה מוקדמת, לחסום את גישתך לחשבונך ולהסיר כל תוכן הקשור אליו. הסיבות לחסימה כזו עשויות להיות אך לא מוגבלות: (1) הפרה של תנאי השימוש; (2) תקופה ארוכה של חוסר פעילות; (3) התנהגות המהווה הונאה או פוגעת או מטרידה; (4) התנהגות שמזיקה למשתמשים אחרים, לצדדים שלישיים, לאתוס האתר או לעניינינו העסקיים; (5) ניסיון זדוני לפגוע בתהליך העסקי של החברה באמצעות ביקורות שליליות ו / או פרסומים; (6) התשלום שבוצע נכשל ו / או נדחה בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש. עם השעיה או ביטול חשבונך, לא תהיה לך שום גישה לתוכן שהיה זמין עבורך באמצעות חשבונך, ולא תוכל להירשם מחדש ללא אישור מפורש מהחברה.

 

3.2. אם אנו סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי התרחשה הפרה של תנאי השימוש או כי התרחשה התנהגות בלתי חוקית או פסולה כלשהי, אנו עשויים לנקוט בכל פעולה שנמצא לנכון. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור כל חשד להפרת תנאי השימוש או התנהגות בלתי חוקית או בלתי הולמת באתר ו / או בשירותים. החברה תשתף פעולה עם כל חקירת אכיפת חוק או עם כל צו בית משפט המחייב או יורה לה לגלות את זהותו, התנהגותו או כל תוכן של כל משתמש החשוד בביצוע פעולות הנחשבות בלתי חוקיות. כל סגירה או השעיה של חשבונכם לא ישפיעו על התחייבויותיכם כלפי החברה בתנאי השימוש (לרבות זכויות, שיפוי וכל מצגייך כלפינו והגבלת האחריות), אשר מטבעם ואינטרסם נועדו להמשיך ולהתקיים לאחר סגירה או השעיה כזו.

 

3.3. אתה רשאי לבקש מהחברה לסגור את חשבונך בכל עת ומסיבה כלשהי באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת ceo@el-cafetero.com. החברה תסגור את חשבונך בהקדם האפשרי לאחר קבלת בקשתך. מדיניות הפרטיות קובעת את אופן הטיפול במידע שלך לאחר סגירת חשבונך.

 

4. הזמנה, אספקה ​​ותשלום עבור מוצרים.

4.1. בכפוף לתנאי השימוש, במסגרת השירותים ובכפוף לרישום החשבון באתר, אתה רשאי, באמצעות האתר, לרכוש מגוון מוצרים הקשורים לקפה ("מוצרים") ולהזמין משלוחי מוצרים או לתאם איסוף עצמי מ- חנות המפעל של החברה (כהגדרתה בהמשך) ("הזמנה") והצגת היסטוריית הרכישות שלך. השירותים עשויים לכלול שירותים נוספים. השימוש בשירותים נוספים אלה נתון לשיקולכם.

4.2. בעת ביצוע הזמנה תתבקש לציין ב"טופס ההזמנה "לבחירתך: (א) יעד למשלוח, בכפוף לדמי משלוח נוספים כמפורטים באתר (" דמי משלוח "), המעודכנים מ- מפעם לפעם, או (ב) אפשרות לאיסוף עצמי מחנות המפעל של החברה הממוקמת ברחוב הפרחים 10, מושב כפר יעבץ 4583000 ("חנות המפעל"). משלוח מוצרים לחנות המפעל לא יגבה מכם דמי משלוח.

4.3. המוצרים יועברו באמצעות חברת שילוח מטעם החברה. המוצרים יישלחו תוך 3 ימי עסקים מיום ההזמנה. הזמנים המפורטים לעיל הינם משוערים וייספרו מיום אישור ההזמנה על ידי חברת האשראי. מובהר כי יתכנו עיכובים במועדי האספקה ​​שתלויים בצד השלישי בשליטת החברה, והחברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצר / ים מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה.

4.4. החברה אינה אחראית במקרים בהם ההזמנה אינה מגיעה ליעדה מסיבות הקשורות אליך, לרבות מילוי "טופס ההזמנה" המציין פרטים שגויים ו / או לא מדויקים ו / או משום שלא היית נוכח בכתובת שהזנת בה הזמן שצוין ו / או מכיוון שסירבת לקבל את ההזמנה. החברה אינה מתחייבת להסדיר משלוח חוזר במקרים כאמור בסעיף זה. במקרים בהם המוצרים מוחזרים לחברה (מסיבות שאינן קשורות לטעות שביצעה החברה במשלוח), המשתמש יחויב בגין דמי משלוח ובגין טיפול במוצר / ים.

4.5. עם סיום תהליך הזמנת המוצר, כרטיס האשראי המשויך לחשבון המשתמש שלך יחויב. תשלומים שבוצעו באמצעות כרטיס אשראי שמספרם אינו נכון או שפג תוקפו או שסכום החיוב שלו חורג ממגבלת האשראי שאושרה, לא יתקבלו והחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להגביל את חשבונך כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובמקרה שתשלום כזה בוצע, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות כל תשלום או עמלה שלא התקבלו במלואה או בחלקה. בנוסף, יהיה עליכם לשלם לחברה כל עלות ו / או נזק ששילמה ו / או גרמה במסגרת מאמצי הגבייה בגין תשלומים שלא התקבלו מכם כולל שכר טרחת עו"ד ועלויות גבייה. עסקה לא תושלם כל עוד התשלום לא התקבל במלואו וקיבלת אישור על כתובת הדוא"ל המשויכת לחשבונך.

4.6. אתה מצהיר כי ידוע לך כי השלמת ההזמנה מותנית בכך שהמוצר נמצא במלאי החברה בעת ההזמנה. יובהר כי גם במקרים בהם מוצר מוצג באתר כמוצר שנמצא במלאי, כאשר למעשה הוא אינו במלאי ולא ניתן למסור אותו, ההזמנה תבוטל ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בעניין זה והחברה תחזיר לך את הסכום ששילמת עבור המוצר.

5. מדיניות החזרת מוצרים.

5.1. אתה רשאי לבטל את ההזמנה שביצעת בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 או לחילופין, להחליף את המוצר במוצר חלופי שווה ערך או לקבל זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:

5.1.1. ניתן יהיה לבטל את העסקה על ידי החזרת המוצר על ידי שליחת המוצר בחזרה לחברה או על ידי החזרתו לחנות המפעל ברח 'הפרחים, מושב 10 כפר יעבץ 4583000. אתה אחראי לתשלום כל דמי המשלוח הקשורים להחזרה. המוצר.

5.1.2. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ניתן לבצע את פעולת הביטול מרגע אישור ההזמנה, גם אם המוצר / ים טרם נמסרו. ניתן לרכוש מוצר שנרכש במחיר מלא, באמצעות שליחתו בחזרה לחברה או באמצעות הבאתו לחנות המפעל, עד 14 יום (להבהרה: ללא ימי עסקים) מיום המסירה. ההחזר יבוצע בכפוף להצגת אישור התשלום המצורף לחבילת המשלוח (משמש גם כפתר החלפה), כאשר המוצר מוחזר באריזה המקורית, ללא שימוש וללא כל סימני שימוש, ובהצגת תעודת זהות, לפי שיקול דעתם של נציגי החברה. ביטולים שנעשו כמפורט בסעיף זה יחויבו בדמי ביטול של 5% ממחיר המוצר הנרכש או 100 שקל, הנמוך מביניהם. בכפוף לאמור לעיל, ההחזר יינתן בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה.

6. תוכן.

סוגים שונים של תוכן עשויים להיות זמינים עבורך דרך האתר ו / או השירותים, כולל תמונות, תמחור, תיאורים, מידע, המלצות וכל חומר קשור ו / או קשור אחר המוזכר לעיל. כל התוכן המוצג ו / או נוסף לאתר ו / או לשירותים יכונה "תוכן".

7. הגבלות שימוש.

למעט שימושים המותרים במפורש בתנאי השימוש, אין לבצע או לאשר שינויים ו / או לאפשר לצד שלישי כלשהו לבצע שינויים באתר ו / או בשירותים. אתה מתחייב כי אתה ו / או מי מטעמך לא תעשה כל אחת מהפעולות הבאות: (1) לשנות, לערוך, לתמלל, לאחזר מידע, להתאים, לתת רישיון משנה, לתרגם, למכור מחדש, לבצע פעולות הנדסיות מחדש, לפרק או להרכיב מחדש כל אחת מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, כולל בסיס המידע, ופעולות כאלה בנוגע לחומרה והתוכנה המשמשות לשירותים; (2) לנסות לסכל, למנוע, לשבש או להפריע בדרך כלשהי לתכונות הקשורות לאבטחת האתר ו / או לשירותים או לתכונות המונעות או מגבילות את השימוש; (3) להציב את האתר, או כל חלק ממנו, במסגרת אתר אחר ו / או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, ​​ללא הסכמת החברה מראש ובכתב; (4) השתמש בכל רובוט, אחזור מידע ומנוע חיפוש, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר שנועד לאינדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר או בכלי כזה שנועד לחשוף את מבנה מסד הנתונים והקוד באתר. אתר; (5) התחזות לכל אדם או ישות, לרבות נציג חברה ו / או לספק תיאור כוזב או מצג שווא של כל אדם או ישות ו / או העלאה לאתר, להעביר כל חומר כוזב ומטעה ו / או חומר שנועד לרמות א '. משתמש או ישות כלשהי או משתמשים בחשבון או סיסמת משתמש אחר ללא הסכמתם בכתב ומראש; (6) לאסוף או לאחסן מידע אישי אודות משתמשים אחרים למטרות כלכליות או בלתי חוקיות או להפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו / או למשתמשים באתר ו / או בשירות, או (7) לעשות כל שימוש באתר ו / או השירותים באופן שאינו מאושר על פי תנאי השימוש ו / או כל דין.

8. קניין רוחני.

האתר, השירותים וכל הנתונים והמידע הקיימים באתר ו / או באמצעות השירותים הם רכושם הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים אחרים אשר אפשרו לחברה להשתמש בהם ואין לראות במידע או בשירותים כמעניקים כל רישיון או זכויות בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. . זכויות היוצרים על האתר והרעיון העומד בבסיס האתר ו / או השירותים, לרבות הסימן המסחרי, עיצוב האתר, כמו גם בכל פעולה אחרת באתר ו / או בשירותים הייחודיים והבלעדיים לחברה, שמורות לחברה. אינך רשאי להעתיק או לפרסם את התוכן הכלול באתר או בכל חלק ממנו ו / או לעשות בו שימוש כלשהו או במידע הכלול בו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמת החברה המפורשת מראש ובכתב. בנוסף, אין לערוך שינויים באתר ו / או בשירותים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעתיק, לפרסם או למסור לצד שלישי כלשהו חלק כלשהו באתר ו / או השירותים מבלי לקבל את החברה. הסכמה מראש ובכתב.

9. הגבלת אחריות.

9.1. החברה לא תהיה אחראית לכל חוסר עקביות, מחדל, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לאיכות והתאמה או תיאור המוצרים. החברה לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם במישרין או בעקיפין עקב שימוש באתר ו / או בשירותים, עיכוב במשלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו ניזוקו, ניזוקו או פגומים, אלא אם כן הפגם התרחש עקב רשלנות מצד החברה. על אף האמור לעיל, במקרה זה, אחריות החברה תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.

9.2. אתה מתחייב ומצהיר שאתה יודע ואתה מסכים לכך שהשימוש באתר ו / או בשירותים ו / או במוצרים הוא על אחריותך בלבד. השימוש באתר, בשירותים ו / או בתכנים ניתן לך כפי שהוא (AS IS) בהתאם להחלטת החברה וללא אחריות מכל סוג שהוא.

9.3. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ביחס לתנאי השימוש ו / או לגבי האתר ו / או השירותים, יכולותיהם ומגבלותיהם והתאמתם לצרכיך. כל הסתמכות על התוכן היא על אחריותך הבלעדית והחברה מתנערת מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, אמינות, עדכניות, עדכניות, איכות, שלמות, שמישות, אבטחה או ביצועים של האתר, התוכן. ו / או שירותים וכל המידע הזמין דרך האתר, התוכן ו / או השירותים יהיה נטול שגיאות או השגיאות, אם בכלל, יתוקנו.

9.4. החברה מסירה כל התחייבות מכל סוג שהוא, מפורשת, משתמעת או על פי חוק, ואינה מתחייבת כי האתר ו / או השירותים יסופקו כראוי או ללא הפרעות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה או ללא טעויות, ו / או הפרעה או יהיה חסין מגישה לא מורשית למחשבים. ו / או תוכנת החברה או מנזקים, תקלות, תקלות או תקלות, לרבות חומרה, תוכנה, קווים ומערכות תקשורת בחברה או עם מי מספקיה או איתך, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בכך. להתיחס. אתה מודע לכך שבעתיד ייתכן שהשירות לא יהיה זמין בגלל תחזוקה, שדרוג או כל סיבה אחרת.

9.5. ככל שתחויב בעת ביצוע ההזמנה בחיוב יתר או היטל נמוך, הנובע מחיוב שגוי על ידי החברה, ייזקף לזכותך ההפרש עליו לא היית חייב לשלם, או שאתה תהיה מחויב בגין ההפרש לפני שחויבת.

9.6. החברה, הדירקטורים, נושאי המשרה בה, עובדיה, סוכניה או בעלי המניות לא יהיו אחראים כלפיך או כל צד שלישי כלשהו בגין אובדן, נזק או פיצוי שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזק או פיצוי כללי, נלווה, תוצאתית, נלווית , משני, עקיף, ישיר, עניש או מיוחד (כולל אך לא מוגבל לנזק עקב אובדן מסד נתונים, אובדן תוכנה, עלויות מתן שירות חלופי, פגיעה בפרטיות או הפרעה בשירות) הנובעים מתנאי שימוש אלה, שימוש או חוסר יכולת להשתמש באתר ו / או בשירותים, בתכנים ו / או בכל מה שקשור אליהם, החל ברכישה ו / או שימוש במוצרים, ברכישת שירותים, מביצוע עסקה, מסירה, כתוצאה מ שימוש לא מורשה באתר, כתוצאה משינוי המידע שנמסר על ידך, לרבות אובדן רווחים, שימוש והפסד נכסים בלתי מוחשיים, גם אם החברה קיבלה הודעה על האפשרות לאותם הפסדים. אחריותה הכוללת של החברה על פי תנאי שימוש אלה לא תעלה על הסכום ששילמת לחברה בגין השימוש בשירותים בפרק זמן של שלושה (3) חודשים לפני התביעה הרלוונטית.

10. שיפוי.

אתה מתחייב שאתה אחראי לכל השלכות ישירות או עקיפות הנובעות מהשימוש באתר ו / או בשירותים ואתה מסכים לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, הפסד, אובדן רווח. , תשלום, הוצאה או נזק, כולל שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט (כולל צדדים שלישיים) כתוצאה מ: (א) הפרה של תנאי השימוש על ידך או על ידי משתמש במחשב או בהתקן שלך או בחשבונך; (ב) כתוצאה מאופן השימוש או הניסיון להשתמש באתר ו / או בשירותים; (ג) כל פגיעה בזכות כלשהי (לרבות קניין רוחני) של החברה ו / או של צד ג 'כלשהו; (ד) הפרה של כל מצגייך והתחייבויותיך בתנאי השימוש, ו- (ה) כל עניין אחר שאתה אחראי לו על פי כל דין.

11. שונות.

על תנאי שימוש אלה יחולו אך ורק החוקים של מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש והשימוש באתר ו / או בשירותים נמצא בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו. ככל שייקבע כי כל אחד מתנאי השימוש אינו תקף או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט שיפוטי, הרי שהתנאים שתוקפם בוטל או שאינם ניתנים לאכיפה יראו אותם כאילו הוחלפו בתנאים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם באופן הדוק ביותר המשמעות והכוונה של התנאים וההגבלות המקוריים. בכח. אין בהסכם זה שום דבר שיוצר סניף, עסקה, מיזם משותף או שותפות בינך לבין החברה או שמסמיך אותך לפעול בשם החברה. תנאי השימוש משקפים את כל ההסכמים בין הצדדים בנוגע לתנאי השימוש באתר והיחסים בין הצדדים ויחולו על כל הסכם או התחייבות קודמת, בעל פה או בכתב. החברה רשאית להקצות, להעביר או להעביר את זכויותיה וחובותיה על פי תנאי השימוש או כל חלק מהם לצד שלישי כלשהו על פי שיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להקצות, להעביר או להעביר את זכויותיך וחובותיך על פי תנאי השימוש או כל חלק מהם וכל ניסיון המרה כזה יהיה בטל ומבוטל. לצדדים אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד, יחסי אישור, יחסי סוכנות או יחסי שותפות, לכל מטרה שהיא. ככל שנצטרך ליצור איתך קשר, אתה מסכים שנעשה זאת לכל כתובת הידועה לנו, כולל בדוא"ל.

 

עדכון אחרון: ינואר 2021